Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2019 Kontrola PSSE we Włocławku (ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola) Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Wydział Edukacji UM Włocławek (kontrola w zakresie realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej) Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (kontrola bezpiecznego pobytu ucznia w szkole) Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (rekontrola) Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (organizacja kształcenia specjalnego) Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włocławku (ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola) Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku (kontrola realizacji programu „Radosny uśmiech, radosna przyszłość) Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (kompleksowa kontrola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia) Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Kontrola PSSE Włocławek – programy edukacyjne Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Kontrola ZUS oddział Toruń Szczegóły