Rejestry, Archiwa i Ewidencje

Rejestry i ewidencje 

 1. zarządzeń Dyrektora ZS 8
 2. druków ścisłego zarachowania
 3. wydawanych zaświadczeń i legitymacji
 4. wyjść służbowych
 5. obecności w pracy
 6. świadczeń pracowniczych
 7. delegacji służbowych
 8. przeprowadzonych kontroli
 9. biletów na przejazdy służbowe
 10. znaczków pocztowych
 11. dzieci i młodzieży
 12. skarg i wniosków
 13. pism przychodzących i wychodzących
 14. szkolny zestaw programów
 15. szkolny zestaw podręczników
 16. dni wolnych od zajęć edukacyjnych
 17. wycieczek szkolnych i Zielonych Szkół
 18. wypadków
 19. listy obiadowe
 20. kwitariusz przychodowy
 21. listy uczniów korzystających z programów unijnych
 22. zestawienie rachunków
 23. zestawienie raportów i kartotek
 24. zestawienie magazynu chemicznego
 25. arkusz spisu z natury
 26. listy płac
 27. księga inwentarzowa
 28. księga broszur i podręczników
 29. księga zbiorów specjalnych
 30. księga ubytków
 31. kartoteka wypożyczeń
 32. wykaz uczniów badanych przez poradnię
 33. rejestr rozmów z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi
 34. aplikacja Hermes
 35. rejestr wyprawek szkolnych
 36. kartoteka ilościowo – wartościowa
 37. karta ewidencji wyposażenia pracownika

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

 1. dzienniki
 2. arkusze ocen
 3. projekt edukacyjny
 4. egzamin gimnazjalny i sprawdzian klas szóstych
 5. sprawozdania z działań nauczycieli
 6. aneksy statutu i WSO
 7. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
 8. protokoły Rady Rodziców
 9. protokoły Samorządu Uczniowskiego
 10. zgłoszenia do ZUS
 11. rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 12. urządzenia księgowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>