Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-21 12:47:10 Majątek Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku na rok 2020 Informacje na temat zmian majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
2 2020-01-21 12:42:12 Budżet Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku na rok 2020 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
3 2019-06-05 09:46:25 Kontrola PSSE we Włocławku (ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2018/19 Termin kontroli: 31.05.2019 r. - 05.06.2019 r. Dokumentacja i… Szczegóły
4 2019-03-01 07:22:52 Wydział Edukacji UM Włocławek (kontrola w zakresie realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji UM Włocławek Zakres kontroli: realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2018/19 Termin kontroli: 28.02.2019 r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu w placówce Szczegóły
5 2019-01-28 11:46:34 Majątek Zespołu Szkół nr 8 na rok 2019 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
6 2019-01-28 08:11:48 Budżet Zespołu Szkół nr 8 na rok 2019 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
7 2018-12-07 08:10:30 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (kontrola bezpiecznego pobytu ucznia w szkole) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola bezpiecznego pobytu ucznia w szkole Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2018/19 Termin kontroli: 06.12.2018 r. Dokumentacja i… Szczegóły
8 2018-10-12 06:18:38 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (rekontrola) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych Okres objęty kontrolą: od 01.09.2018 r. Termin kontroli: 11.10.2019 r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne… Szczegóły
9 2018-09-03 06:28:40 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (organizacja kształcenia specjalnego) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola organizacji kształcenia specjalnego Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2017/18 Termin kontroli: 31.08.2019 r. Dokumentacja i przebieg kontroli:… Szczegóły
10 2018-06-18 08:10:47 Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włocławku (ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola Okres objęty kontrolą: bieżąca Termin kontroli: 15.06.2018 r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne… Szczegóły
« 1 2 3 4 »